Category

Refresher Course

Notice – Refresher Course- JULY 2022

II हरि ओम II  अनिरुद्धाज अकॅडमी ऑफ डिझास्टर मॅनेजमेंट  सूचना – रिफ्रेशर कोर्स  अनिरुद्धाज अकॅडमी ऑफ डिझास्टर मॅनेजमेंट मार्फत डीएमव्हीजसाठी रिफ्रेशर कोर्स...
Read More