Photo Gallery


Anant Chaturdashi Seva 2023


Gauri Ganpati Visarjan Seva 2023


Shri Nageshwar Mandir, Shirpur, Dhule


Babulnath Mandir, Mumbai


Tree Plantation on 15th August 2023


Parade by Aniruddha`s DMVs on 15th August 2023


Parade by Aniruddha`s DMVs on Aniruddha Pournima 2022


Anant Chaturdashi AADM Seva – 2022


Gauri-Ganpati Visarjan AADM Seva – 2022


Ashadhi Ekadashi Seva 2022


Crowd Management Seva


Corporate Courses